کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن سوختبر مجروح شده در شهرستان راسک

روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه سوختبر مجروح که روز چهارشنبه در پی واژگونی و آتش سوزی یک خودرو سوختبر در شهرستان راسک با ۲۰ درصد سوختگی مجروح شده بود پس از سه روز مجروحیت در بیمارستانی در کرمان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

هویت این سوختبر “افشین سیاهانی حدودا ۱۹ ساله اهل و ساکن روستای چاه احمد از توابع شهرستان تفتان” احراز شده بود.فقدان فرصت های شغلی در سیستان و بلوچستان سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگان های نظامی هدف مستقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای جانشان را از دست می دهند.