کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن سه کشاورز ملایری

روز چهارشنبه 19 مرداد ماه سه کشاورز ملایری بر اثر گاز گرفتگی درعمق چاهی در روستای “منگاوی” جان خود را از دست دادند.

به گفته شاهدان عینی این حادثه زمانی رخ داد که یک کارگر کشاورز برای رفع نقص فنی موتور آب در روستای «منگاوی» وارد عمق چاهی می‌شود و بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست داد. برادر و پسر عموی این کشاورز پس از مطلع شدن از این حادثه، برای نجات جان او وارد چاه می‌شوندد اما آنها نیز بر اثر مسمومیت با گازهای متصاعد شده جان خود را از دست می‌دهند.