کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن سه کارگر شهرداری در زنجان، بندرعباس و کرج

روز سه شنبه 11 بهمن ماه ، سه کارگر شهرداری که هنگام کار در زنجان، کرج و بندرعباس توسط وسایل نقلیه زیر گرفته شده بودند، جان خود را از دست دادند.

بنا به گزارشات، این سه کارگر به دلیل تصادف با ماشین در حین کار جان باخته اند و  هویت یکی از آنها “سبزعلی رستمخانی” ۵۰ ساله  اعلام شده است اما تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از از هویت دونفر دیگر در دسرس نیست.