کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن سه سوختبر در رودبارجنوب و سراوان

جان باختن سه سوختبر در رودبارجنوب و سراوان1

طی روزهای اخیر در پی تعقیب و گریز و شلیک نیروهای نظامی در رودبار جنوب و سراوان سه سوختبر بلوچ جان خود را از دست  دادند.

برپایه گزارش منتشر شده دو نوجوان سوختبر  در رودبار جنوب  به نامهای متین بامری  و مبین عبدالهی اهل روستای باغنیل و چاه دنک از بخش جلگه چاه هاشم  در پی تعقیب و گریز نیروها نظامی  خودروی آنها دچار واژگونی شده و در شعله های آتش جان خود را از دست دادند. همچنین در پی تیراندازی نیروهای نظامی در جاده سراوان، یک سوختبر به نام “محمد سراج ریگی” اهل روستای کارواندر از توابع شهرستان خاش جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی بدون هشدار قبلی به سوی خودروی این شهروند تیراندازی کرده اند. در پی این اقدام خودرو از مسیر منحرف و منجر به جان باختن این سوختبر شده است.