کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن سه سوختبر بلوچ در محور زاهدان _ بم

روز جمعه 5 آبان‌ماه،بر اثر تصادف و آتش سوزی یک دستگاه خودرو سوختبر در محدوده نصرت‌آباد در محور زاهدان به بم دو سوختبر و یک سوختبر دیگر در حادثه ای دیگر در شعله های آتش جان خود را از دست دادند.

بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی یک دستگاه خودرو سوختبر در محور گوهرکوه به بزمان یک سوختبر در شعله‌های آتش جان خود را از دست داد.از هویت این سوختبران جانباخته تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان،سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند.