کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن سه سوختبر بلوچ در محور خاش به سراوان

روز سه‌شنبه ١١ بهمن ماه، برخورد سه دستگاه خودروی سوختبر در محور خاش به سراوان، منجر به کشته شدن سه سوختبر بلوچ شد.

به گفته مردم محلی، این سه خودرو در حین سوختبری به دلیل تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی رژیم باهم تصادف کرده و سه سوختبر در دم جان باخته اند. لازم به ذکر است که بسیاری از شهروندان بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به کار سوختبری مشغول هستند که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند.