کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جان باختن دو کارگر در بروجن و عسلویه

روز دوشنبه16آبان ماه، دوکارگر شاغل در عسلویه و شهرک صنعتی بروجن به دلیل نبود امکانات ایمنی در محل کار جانباختند.

بنا به گزارشات، یک کارگر پیمانی نفت در پارس جنوبی در سایت یک پتروشیمی بوشهر، در حین کار به دلیل نبود امکانات ایمنی به دلیل سقوط از ارتفاع جان باخت. همچنین در شهرک صنعتی بروجن یک کارگر اهل چهارمحال و بختیاری به علت افتادن لیفتراگ و ضربه به سر او جان باخت. گفتنی است که تالحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از هویت این دونفر نیست.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-