کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن 5 کارگر در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه 14 دیماه در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، ۵ کارگر از جمله ۳ کارگر معدن در شهرهای اردکان، بوئین زهرا و محلات طی حوادثی جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارشات منتشرش ده، سه کارگر معدن اردکان در پی وقوع آتش سوزی در یکی از کانکس های معدن فاطمیه جان خود را از دست دادند. در حادثه ایی دیگر یک کارگر  ۲۶ ساله ساختمانی در بوئین زهرا  حین انجام کار دچار حادثه شده و جانباخت. همچنین  یک کارگر ۵۰ ساله در شهرستان محلات، هنگام سیمان کاری یک ساختمان مسکونی بر اثر سقوط از ارتفاع یک ساختمان چهار طبقه جان خود را از دست داد..