کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یک کارگر بلوچ در چابهار

یک کارگر بلوچ در چابهار، روز چهارشنبه دوم خرداد ماه، در پی فروریختن دیواره گودال فاضلاب و نبود ایمنی کار جان خود را از دست داد.

گفتنی است، بیرون کشیدن پیکر او از زیر آوار شش ساعت طول کشیده است و تا زمان تنظیم این خبر از هویت او اطلاعی در دست نیست. در خبری دیگر روز پنجشنبه سوم خرداد ماه، نیز یک دستفروش بنزین در زاهدان هنگام خروج بنزین از باک دچار سوختگی و جراحت شد.