کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یک پرستار دیگر به نام مرضیه احمدی در اصفهان

مرگ یک پرستار دیگر به نام مرضیه احمدی در اصفهان

مرضیه احمدی  پرستار بیمارستان اصفهان روز پنجشنبه 9 فروردین ماه، به دلیل فشارهای زیاد کاری و استرس‌های ناشی از کار جانش را از دست داد.

بر اساس منابع بیمارستانی، “مرضیه احمدی” سرپرستار اتاق عمل بیمارستان شریعتی اصفهان، بر اثر سکته ناشی از فشار کار زیاد و استرس مفرط جان باخته است. شرایط سخت و طاقت‌‌فرسای پرستاران، کمبود شدید منابع و نیروی انسانی در این حرفه، ساعات کار طولانی و عدم تناسب دستمزدها و حقوق و مزایا با میزان کار صورت‌گرفته، فشار روانی شدید و درآمد ناکافی تنها گوشه‌ای از مسائلی است که پرستاران با آن دست به گریبان‌اند. وجود سلسله مراتب سازمانی بشدت تحقیرکننده و فقدان نهادهای حمایتی باعث شده  خودکشی پرستاران و مرگ‌هایی- بخوانید قتل‌های خاموشی- از این دست، به سرخط اخبار مرتبط با پرستاران و رزیدنت‌‌ها بدل شود.