کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یک سوختبر بلوچ در میناب

کشته شدن یک سوختبر بلوچ در میناب

یک سوختبر بلوچ روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ،با تیراندازی و انداختن خارک توسط نیروهای نظامی رژیم در میناب جان خود را از دست داد.

این سوختبر با خودروی خود در حال تردد بوده که نیروهای نظامی رژیم بدون ایست و هشدار به سمت آن تیراندازی کرده و خارک انداختند. بر اثر این اقدام خودروی این سوختبر از مسیر منحرف و واژگون شده که راننده آن بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده است. تا لحظه تنظیم این خبر از هویت این سوخت بر اطلاعی در دست نیست.