کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یک سوختبر بلوچ در محور سراوان

روز دوشنبه 17 مهرماه 1402، یک سوختبر بلوچ در محور واش (خاش) به شستون (سراوان) در نزدیکی شهر گشت، در پی حادثه رانندگی منجر به واژگونی خودرو، جان خود را از دست داد.

طبق گزارشات منتشر شده، هویت این سوختبر بلوچ “عبدالله درزاده” ، فرزند عیسی، متاهل، دارای فرزند و ساکن شستون (سراوان) عنوان شده است. گفتنی است که سوختبری از معدود کارهایی است که بسیاری از شهروندان بلوچ در اقلیم بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار ناچاراً به آن روی آورده اند، که گاهاً خطراتی همچون تصادف و واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی جان آنها را تهدید می کند