کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یک سوختبر بلوچ بر اثر تیراندازی در محور بیرجند

روز جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲، در پی تیراندازی بدون هشدار ماموران نظامی حوزه بیرجند به سمت  یک خودرو، یک سوختبر بلوچ جان خود را از دست داد.

گفتنی است، هویت این سوختبر جانباخته “وحید خارکوهی” ۲۹ ساله  ساکن زاهدان احراز شده است.فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان ،سبب شده تا سوختبری اجبار به تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ  تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند و بعضا توسط ارگانهای نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند.