کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یک زندانی بلوچ در مشهد بدلیل عدم انتقال به بیمارستان

روز دو شنبه 17 مهرماه یک زندانی بلوچ به نام “محمد حسن نوتی‌زهی 39 ‌ساله و دارای چهار فرزند” در زندان وکیل آباد مشهد دچار ایست قلبی شد و به دلیل عدم انتقال به بیمارستان در بهداری زندان جان خود را از دست داد.

بنا به گزارش منتشرشده،پس از اینکه حال این زندانی بد شد،مقامات زندان او را به بهداری زندان بردند.اما به دلیل عدم انتقال به بیمارستان مجهز به بیرون از زندان این زندانی پس از دو ساعت در بهداری زندان جانش را از دست داد.محمد حسن نوتی‌زهی اهل و ساکن چشمه زیارت از توابع شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بود.این زندانی دو سال پیش در شهر طبس با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و توسط دادگاه رژیم در شهر مشهد به اعدام با یک درجه تخفیف محکوم شد.دسترسی زندانی به امکانات پزشکی و بهداشتی،از جمله دسترسی به بیمارستان مجهز در زمان ایست قلبی، از حقوق پایه‌ای و انسانی است.