کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن یکی از مجروحان انقلاب ژینا در کرج

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “امین صفایی”، از جوانان آزادیخواه که در جریان انقلاب “زن، زندگی، آزادی” توسط نیروهای امنیتی رژیم از ناحیه سر هدف گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته و مجروح شده بود، هفته گذشته بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

گفتنی است، ” امین صفایی” سال گذشته در بلوار ارم مهرشهر کرج به ضرب گلوله مزدوران رژیم از ناحیه سر و صورت مجروح شده بود و طی ماه‌های قبل بارها تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما نهایتا بر اثر عوارض ناشی از جاماندن ساچمه‌ها در ناحیه سر جانباخت.همچنین گفتنی است، که خانواده “امین صفایی” به دلیل واهمه از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم ، حاضر به اعتراض و پیگیری درباره وضعیت او نشده‌اند.