کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن پنج کارگر در وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در تهران

برخی گزارشات منتشرشده،روز سه شنبه 4 مهرماه از جانباختن 5 نفر از 9 مصدوم حادثه آتش سوزی استراحتگاه کارگران اغذیه‌فروشی خیابان وحدت اسلامی،بازار طرخانی در تهران خبر دادند.

یک منبع کارگری در استان تهران در ارتباط با حادثه آتش سوزی روز یکم مهرماه در استراحتگاه کارگران یک واحد اغذیه‌فروشی واقع در خیابان وحدت اسلامی،بازار طرخانی تهران که منجر به جانباختن 5 کارگر و مصدومیت 4 کارگر دیگر شد،گفت:در بررسی صحنه توسط کارشناسان مشخص شد که این اتفاق بصورت عمدی از سوی یکی از کارفرمایان صورت گرفته و وی با ریختن بنزین اقدام به آتش زدن محل استراحت کارگران کرده است.گفتنی است که همه جانباختگان و مصدومان این حادثه،کارگران تبعه کشور افغانستان هستند که به دلیل وخامت حال به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شده اند.