کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن و مصدومیت دو کارگر در تهران

ریزش بخشی از دیوار یک محل گودبرداری شده در خیابان قزوین تهران روز یکشنبه 2 اردیبهشت ماه، منجر به فوت یک کارگر و مصدومیت شدید کارگر دیگر شد.

به گفته شاهدان عینی، دیوار یک ساختمان محل گودبرداری شده در خیابان قزوین، خیابان سبحانی تهران فروریخت. که در این حادثه، یک کارگر ۲۵ساله جوان جان خود را از دست داد و کارگری ۵۰ساله دیگر نیز به شدت مجروح شد. از قرار معلوم؛ تنها کارگر مصدوم این حادثه توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون تحت مراقبت پزشکی است.