کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن و مسمومیت ۷ کارگر در شهرهای مختلف

گزارشات منتشرشده در روز دوشنبه 20 فروردین ماه حاکی از آن است که در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،هفت کارگر در سبزوار و شیراز حین کار دچار حادثه شدند و طی این حوادث،یک کارگر جان خود را از دست داد و شش نفر مسموم شدند.

در حادثه نخست،کارگری حدودا 65 ساله در انبار یک مرکز جمع‌ آوری ضایعات در سبزوار که در حال استفاده از کپسول سی ان جی مستعمل بود،به دلیل وقوع انفجار جان خود را از دست داد.در حادثه ای دیگر،شش نفر از کارکنان یک مغازه فست فودی در شیراز به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و در پی ترکیب این مواد دچار مسمومیت شدند.دو نفر از افراد مسموم به بیمارستان فقیهی منتقل و چهار نفر از افراد مسموم به صورت سرپایی در همان محل حادثه درمان شدند.