کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

جانباختن و مجروح شدن  ٢کارگر در بانه و اربیل

پنجشنبه ١١ آبان ماه ۱۴۰۲، “حسین باشوان”اهل “نقده” به دلیل حادثه ناشی از فقدان ایمنی در محیط کاری  در شهر ” اربیل اقلیم کردستان” جان خود را از دست داد.

طبق گزارشات منتشر شده، روز سه‌شنبه ٩ آبان‌ماه ١۴٠٢،همچنین خالد عثمانی ٣٩ سالە کارگر ساختمانی از اعضای انجمن صنفی کارگران شهر بانه بر اثر سقوط از ساختمان و شرایط نامناسب کاربە شدت مجروح شد،گفتنی است، “خالد عثمانی” هنگام کار بر روی ساختمان از  ارتفاع بە پایین پرت می‌شود و دچار شکستگی مچ دست و همچنین شکستگی یکی از مهرەهای ستون فقرات می‌شود. همچنین گفتنی است، کە این کارگر ساختمانی مجروح در حال حاضر در یکی از بیمارستانهای تبریز بستری است.