کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن سه کارگر از جمله یک کودک کار در شهرهای مختلف

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،سه کارگر از جمله یک کودک کار در شهرهای اسلامشهر،نیشابور و میرجاوه حین کار دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

یک کارگر دستفروش در اسلامشهر برای روشنایی بساط دستفروشی میوه خود اقدام به گرفتن برق از ترانس برق فشار قوی کرده و بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.همچنین یک کارگر۵۷ ساله مقنی در روستای ریگی نیشابور براثر سقوط به داخل چاه 30 متری جانباخت.در همین روز یک کودک کار در میرجاوه در پی تماس با سیم های آویزان و بدون محافظ تیر برق،دچار برق گرفتگی شده و جان خود را از دست داد.