کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن سه سوختبر در پی تصادف در ایرانشهر

روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه، در پی تصادف یک دستگاه خودرو پژو سوختبر با پراید در محور ایرانشهر  سرباز، که منجر به آتش سوزی خودروها شده سه سوختبر در شعله های آتش جان خود را از دست دادند.

از هویت سوختبران تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی در دست نیست. سوختبری از جمله کارهای نامتعارف و خطرآمیزی محسوب می‌شود که بسیاری از مردم بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار اجباراً به آن روی آوردەاند. تصادف، واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی، بخشی از خطراتی هستند که در این راه جان سوختبران را تهدید می‌کند.