کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن دو کارگر در یزد و کوهرنگ

روز شنبه 2 دیماه در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، دو کارگر در شهر یزد و شهرستان کوهرنگ دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند.

برپایه گزارش منتشر شده، یک کارگر 29 ساله شاغل در تونل تنگ هونی در روستای گراب، به علت بارش سنگین برف و ریزش تونل در کانکس نگهبانی دچار خفکی شد و جان خود را از دست داد. همچنین  یک تن از کارگران راه آهن گرمسار، به نام “مسعود رسایی” به دلیل جراحات وارد شده در سانحه برخورد با لکوموتیو قطار جان باخت.