کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن دو کارگر در مشهد و زاهدان

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،روز یکشنبه 26 فروردین ماه دو کارگر در مشهد و زاهدان طی وقوع حوادثی جان خود را از دست دادند.

یک کارگر ساختمانی ۲۶ ساله هنگام کار در طبقات پایین یک ساختمان نیمه کاره در مشهد به دلیل سقوط آجر روی سرش مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد.همچنین در همین روز یک کارگر شاغل در یک کارخانه سنگ زاهدان به نام “عبدالرحمن شاهوزهی ۲۴ ساله اهل و ساکن زاهدان” در پی وقوع حادثه ای در حین کار جان باخت.به گفته شاهدان عینی بر اثر شکسته شدن دستگاه انتقال سنگ و ریزش سنگ‌ها بر محدوده پایین دستگاه،عبدالرحمان که در حال کار بود زیر آوار سنگ‌ها قرار گرفت و جان خود را از دست داد.گفته میشود این حادثه سریعا به آتش نشانی گزارش شد اما نیروهای آتش نشانی با بیش از سه ساعت تاخیر در محل حاضر شدند.