کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن دو کارگر در رشت و اصفهان

روز یکشنبه 9 مرداد ماه  دو سیمبان اداره برق اصفهان و رشت بر اثر دو حادثه کار جداگانه جان باختند.

به گزارش منتشر شده، سیمبان تعمیرات اداره برق رشت به نام «عارف فرح» حین کار تعمیرات در ارتفاع تیرک، دچار برق گرفتگی شد و جانش را از دست داد. همچنین «مسلم استکی» سیمبان جوان بخش تعمیرات اداره برق اصفهان نیز به علت شوک الکتریکی و سقوط از تیرق برق دچار حادثه شد و جان باخت. به گفته همکاران این دو کارگر، آنها  همانند سیمبانان جان باخته در حادثه کار بر اثر افزایش تعداد شیفت‌های کاری و افزایش مأموریت‌ها و خستگی زیاد دچار حادثه کار شده است.