کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن دو کارگر به علت فقدان ایمنی کار در خراسان شمالی

جانباختن دو کارگر به علت فقدان ایمنی کار در خراسان شمالی

روز شنبه 18 فروردین ماه در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،دو کارگر شاغل در شهرک صنعتی فاروج واقع در خراسان شمالی در پی وقوع حادثه ای جان خود را از دست دادند.

در این گزارش بدون اشاره به هویت این کارگران آمده است که دو کارگر ۵۷ و ۵۱ ساله در زمان استراحت در اتاقک یک کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی فاروج خراسان شمالی به دلیل استنشاق گاز خارج شده از موتور برق دچار حادثه شدند.پیکر این دو کارگر از محل استراحتگاه به بیرون انتقال یافت و علت مرگ آنان،گازگرفتگی عنوان شده است.گفتنی است که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.