کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن دوکارگر در خراسان رضوی و مازندران

روز جمعه ١٢ آبان ماه،دو کارگر در دو حادثه جداگانه در شهرهای خراسان رضوی و مازندران دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.

براساس گزارشات منتشرشده،یک کارگر چاه‌کن که در حال حفر چاه آب در شهر فیروزه استان خراسان رضوی بود،بر اثر سقوط به درون چاه، جان خود را از دست داد.طبق این گزارش،یک کارگر ٤٥ ساله در روستای حصار گل در نزدیکی شهر فیروزه شهرستان نیشابور به درون یک چاه ٥٠ متری سقوط  و جانش را از دست داد . همچنین یک کارگر ساختمانی حدود ۲۸ساله حین کار در یک پروژه ساختمانی در حال ساخت واقع در  خیابان عباس آباد بالاتر از ایستگاه کلاردشت در استان مازندران،بر اثر حادثه برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد.گفته می‌شود،این کارگر ساختمانی که تبعه کشور افغانستان است،در حین کار در ساختمانی که در حریم شبکه برق درحال ساخت بود دچار حادثه برق گرفتگی با ترانس شده و در نتیجه آن جان خود را از دست داده است.