کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن بیش از ۲۰۰ پناهجو در سواحل تونس

روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه،مقامات تونس از افزایش آمار قربانیان و تلفات کشتی های غرق شده در سواحل تونس خبر دادند.

طبق گفته های یک مقام گارد ملی: “گارد ساحلی تونس ۴۱ جسد را از آب های تونس بیرون آورده است و تعداد قربانیان غرق شده کشتی پناهجویان در سواحل این کشور در ۱۰ روز به ۲۱۰ نفر افزایش یافته است.گفتنی است،تعداد قایق‌های حامل پناهجویان که اکثراً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا،سوریه و سودان که سعی در رسیدن از تونس به ایتالیا را داشتند،در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و بخشی از آن به دلیل سرکوب پناهجویان توسط مقامات در لیبی است.همچنین مجمع حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس از ثبت آمار حداقل ۲۲۰ کشته و مفقود شده در سال گذشته تا ۲۴ آوریل گزارش داد که عمدتاً از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند.