کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

جانباختن بکتاش آبتین پابسته روی تخت بیمارستان

بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو پایدار و برجسته‌ی کانون نویسندگان ایران، روز شنبه 18 دی ماه، روی تخت بیمارستان در حالی که پابند به پا داشت درگذشت.

بکتاش آبتین، از مبارزان ازادی خواه و شجاعی بود که در برابر ظلم و ارتجاع جمهوری اسلامی ساکت ننشست و با خبر مرگش بسیاری از مردم ایران و مبارزان و فعالین اجتماعی و سیاسی را اندوهگین کرد. گفتنی است بدنبال مرگ بکتاش آبتین، شعار مرگ بر دیکتاتور از سوی زندانیان سیاسی بند ۸، زندان اوین طنین انداز شد، که نزدیک به یک ساعت ادامه داشت.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-