کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تیراندازی ماموران به سوی قایق های سوخت بر در هرمزگان

روز شنبه 13 مهر ماه،  ماموران دریابانی بندر کرگان در استان هرمزگان، به سمت قایق های سوخت بر در این بندر تیراندازی کرده و سپس قایق ها را به آتش کشیدند.

به گفته شاهدان عینی، سه قایق سوختبر متعلق به اهالی کرگان، در نزدیکی ساحل این بندر، به ظن حمل سوخت قاچاق مورد شلیک مستقیم ماموران دریابانی قرار گرفتند. به دنبال این حادثه، مردم منطقه دست به اعتراض زدند و ماموران برای متفرق کردن معترضان به سمت آنها شلیک کردند. گفته می شود گلوله های ماموران به خودرو و درب منازل و دیوارها اصابت کرد و در این واقعه کسی کشته یا زخمی نشد. سالانه ده ها نفر از شهروندان عمدتا بلوچ در استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در تیراندازی ماموران کشته می شوند، عمده این افراد کسانی هستند که به کار فروش و جا‌به جایی سوخت مشغول اند که رژیم ایران آن را قاچاق می نامد.