کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تیراندازی در دانشگاه ‘هایدلبرگ’ آلمان

بر اساس گزارش‌ها، مردی مسلح پس از مجروح کردن چهار نفر در دانشگاه شهر “هایدلبرگ” آلمان خود را کشت.

روزنامه “بیلد” آلمان می‌گوید فرد مهاجم دانشجوی همین دانشگاه بوده و پیش از آنکه به خود شلیک کند به سالن سخنرانی این دانشگاه رفته بود و شروع به تیراندازی کرده بود.پلیس آلمان گفته این مهاجم چندین نفر را در سالن سخنرانی دانشگاه با “اسلحه بلندی” که در اختیار داشته مجروح کرده است. بگفته پلیس شدت جراحت بعضی قربانیان شدید بوده است. در سالهای گذشته آلمان شاهد حملات متعددی بوده که عمدتا توسط اسلامگرایان افراطی یا یا گروههای راست افراطی در این کشور انجام شده است. این کشور یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین مرتبط با اسلحه در اروپا را دارد و تیراندازی در مراکز آموزشی این کشور بسیار نادر است