کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تیراندازی به مردم سیستان و بلوچستان

روز سه شنبه پنجم اردیبهشت، در پی تعقیب و گریز نیروهای انتظامی و زیر گرفتن دو دستگاه موتورسیکلت در فنوج، سه شهروند مجروح شدند و یک نوجوان جان خود را از دست داد.

بدنبال این واقعه مردم شهر فنوج در مقابل ساختمان اداره نیروی انتظامی تجمع کردند که با تیراندازی ماموران مواجه شدند، امری که مصدومیت دستکم دو تن دیگر را در پی داشت.  به گزارش منتشر شده، هویت نوجوان جان باخته “سمیر گردهانی، ۱۶ ساله” و هویت پنج شهروند مجروح شده “محمد نصرتی، محمد اربابی ، امیرحسین نصرتی، امین نصرتی و علیرضا نصرتی” عنوان شده است. گفنی است “یکی از شهروندان مجروح شده هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بسر میبرد.”