کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز


توهمات خامنه ای و گسترش مبارزات مردم علیه جمهوری اسلامی

روز دوشنبه ۱۱ مهرماه علی خامنه ای سکوت خود را بعد از بیش از دو هفته از اعتصابات و اعتراضات در کردستان و ایران شکست. روال عادی خامنه ایی طی سالهای گذشته سکوت در دوره اعتراضات و ظاهر شدن و سخنرانی پیروزی علیه معترضین بعد از هر دوره سرکوب و جنایت بوده است.

اما این بار اعتراضات طولانی و جهانی شد. سکوت بیش از این به تدریج  حمل بر مردن وی می شد. شب قبل از آن سرکوب شدید دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را به منظور زهر چشم گرفتن از کل جنبش دانشجوئی تدارک دیده بودند، تا زمینه را برای سخنان وی آماده تر کنند. اما دانشجویان با سرکوب و بگیر و ببندِ دانشگاه صنعتی شریف نه تنها مرعوب نشدند، بلکه تظاهرات دانشجویان در دانشگاههای ایران همزمان با سخنرانی خامنه ای با گسترش بیشتر و شعارهای کوبنده تری ادامه یافت و جنبش دانش آموزی هم به همراهی با آن پرداخت.

خامنه ای این بار برای به رخ کشیدن قدرتِ سرکوب رژیم در میان فرماندهان نظامی و امنیتی ظاهر شد و توهمات همیشگی خود را باردیگر به نمایش گذاشت. اما ۱۶ روز اعتراضات و اعتصابات در سراسر ایران، دستگیری هزاران نفر و جانباختن نزدیک به ۱۵۰ معترض، برگزاری تظاهرات صدها هزار نفری در خارج کشور علیه جمهوری اسلامی هم، خامنه ای را از توهماتی که بدان دچار شده است رها نکرد. البته آنچه که خامنه ای در سخنان خود به نمایش گذاشت، رویه معمول همه دیکتاتورهای جهان در چنین موقعیتهائی است. او نیز مانند پیشینیانِ خود به مرض روانی «خود فریبی و انکار واقعیت»‌ و زندگی کردن در «توهمات خودساخته» گرفتار است.

شاه سابق تا آخرین روزهای حکومت پهلوی در چنین توهمی به سر می برد. وقتی هم تظاهر کرد به اینکه گویا پیام انقلاب مردم را شنیده است دیگر کار از کار گذشته بود. قذافی در لیبی، صدام حسین در عراق،  هیتلر در آلمان، چائوشسکو در رومانی، حسنی مبارک در مصر، پینوشه در شیلی، تنها چند نمونه از دیکتاتورهائی هستند که به اینگونه توهمات بیمارگونه دچار بودند و عاقبت آنرا هم دیدند. اما خامنه ای به نوع مزمن آن دچار شده است.

وی خیزش مردم به پا خاسته ایران را به توطئه عوامل خارجی نسبت داد و دهها میلیون از مخالفان رژیمش را اغتشاشگر نامید و وعده سرکوب آنها را داد. خامنه ای در بخشی از سخنانش بدون ذکر نام ژینا امینی، نفرت خود را از زنان و بویژه مخالفین قوانین اسلامی نشان داد. خامنه ای نام ژینا امینی را که آشناترین نام جهان تبدیل شده و تنها در تویتر به کار بردن هشتگ «مهسا امینی» از مرز ۲۲۰ میلیون گذشته است را بر زبان نیاورد.

عصبانیت  و نفرت خامنه ای و هیئت حاکمه اسلامی از مردم ناراضی در سخنان وی روشن بود. ادامه اعتراضات، شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «زن، زندگی، آزادی» و  «جمهوری اسلامی نمی خواهیم» بر سخنرانی خامنه ای سنگینی می‌کرد.

خامنه ای برای اینکه پیام تهدید آمیز خود را روشن تر به گوش مردم بپا خاسته برساند، عمداً از اظهار همدردی ریاکارانه معمول خود هم با خانواده های جانباختگان خودداری کرد و در مقابل به دفاع از بسیج و نیروهای سرکوبگر برخاست و آنها را برای ادامه کارشان تشویق کرد.

مردم کردستان و بلوچستان، زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان  و میلیونها نفر از مردم به ستوه آمدهِ ایران از حکومت اسلامی، پاسخ توهمات و هذیانات خامنه ای را با ادامه مبارزه تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی از طریق یک قیام کوبنده توده ای  خواهند داد.