کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

توقیف و تیراندازی به خودرو سوختبران و اعتراض اهالی دهدک

روز پنجشنبه 5 بهمن ماه،در پی تیراندازی نیروهای نظامی به خودرو سوختبران و توقیف خودرو آنها در روستای دهدک واقع در شهرستان میناب اهالی این روستا به مقابله با ماموران رژیم پرداخته و آنها را فراری دادند.

از قرار معلوم نیروهای نظامی چند خودروی سوختبر را پس از تیراندازی،توقیف کرده و به همراه سوختبران قصد داشتند تا آنها را به پارکینگ منتقل کنند که اهالی روستا به این اقدام نیروهای نظامی اعتراض کردند.

به دنبال تهدید ماموران و شلیک هوایی،گروهی از اهالی روستا به سمت ماموران یورش برده و مانع توقیف خودرو سوختبران شدند.گفتنی است که در جریان این درگیری،شماری از اهالی مجروح شدند.