کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

توقف صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای رانندگان ایرانی

رییس هیات مدیره فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران با اعلام خبر توقف صدور ویزا برای رانندگان ایرانی توسط کشورهای اروپایی گفت که کامیو‌ن‌های ترانزیتی ایرانی زمین‌گیر شده‌ و کامیون‌های ترکیه جای کامیون‌های ایران را گرفته‌اند.

گفته میشود، آلمان و ایتالیا پیشگام توقف صدور ویزا برای رانندگان ایرانی بودند و در حال حاضر تنها رانندگانی که از قبل ویزا داشتند می‌توانند فعالیت کنند که با اتمام تاریخ ویزا، دیگر امکان تردد نخواهند داشت. همچنین  عدم صدور بیمه سبز برای کامیون‌های ایرانی به‌واسطه تحریم‌ها می باشد که از حدود ٣ ماه گذشته این تحریم‌ها به اجرا رسیده است.