کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

توقف بررسی اصلاحات قضایی بنیامین نتانیاهو

زیر فشار گسترده اعتراضات و تظاهراتهای گسترده در شهرهای مختلف اسرائیل، روز دوشنبه 7 فروردین ماه بنامین نتانیاهو از توقف طرح خود برای اصلاحات قضایی خبر داد.

در پی گسترش اعتراض‌ها به این طرح که با برکناری وزیر دفاع اوج گرفت، نتانیاهو دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی ادعا کرد که از بروز تنش‌‌ها در جامعه اسرائیل با خبر است و نمی خواهد کشور را چند پاره کند. وی مخالفان خود را متهم کرد که قصد تکه پاره کردن اسرائیل را دارد. طرح نتانیاهو که با مخالفت گسترده مواجه شده، تعیین قضات را در اختیار دولت می گذارد و از استقلال سیستم قضایی اسرائیل می‌کاهد.