کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

توزیع شیر فاسد میان دانش‌آموزان سیل‌زده در مدارس چابهار

روز دوشنبه چهاردهم اسفند ماه، اداره آموزش و پرورش رژیم، پاکت‌های شیر فاسد را میان کودکان دانش‌‌آموز شهرستان سیل‌زده چابهار توزیع کرده است.

به گفته پدر سه کودک دانش‌آموز، وقتی شیر دریافتی فرزندانش در معرض حرارت قرار گرفتند، حالت طبیعی خود را از دست داده و تنها آن‌موقع متوجه منقضی بودنشان شده‌اند. نکته قابل تامل این است که تاریخ درج‌شده بر روی پاکت‌ها، نیز به انقضا نرسیده، اما این شیرهای پاکتی فاسدشده در مدارس شهرستان چابهار توزیع شده و جان دانش‌آموزان را به خطر انداخته است.