کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تورم و افزایش هزینه بیمارستانهای دولتی

به‌دنبال افزایش مشکلات معیشتی اقشار بی‌بضاعت، جمعی از پزشکان و درمانگران کشور درباره آمار رو به رشد تعداد بیماران نیازمند ناتوان در پرداخت هزینه‌های بستری بیمارستان‌های دولتی هشدار دادند.

طبق گزارشات منتشر شده، یک شب بستری شدن در بخش داخلی بیمارستان دولتی بدون بیمه یک میلیون و 500 شروع تا  3 میلیون تومان می باشدو این هزینه برای آی سی یو شبی 4 میلیون و 500 تومان است. یک شب بستری در بیمارستان‌های خصوصی حداقل شبی 3 میلیون و 200 تومان و برای آی سی یو شبی 8 میلیون و 500 تومان است. برای خرید تخت بیمارستانی باید حدود 5 تا 33 میلیون تومان هزینه کرد که بسته به امکانات و راحتی آنها نرخ متفاوت است. اجاره تخت بیمارستانی نیز برای 15 روز  حداقل یک میلیون تومان هزینه دارد که برای اجاره ماهانه به 3 میلیون تومان نیز می‌رسد.