کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تهدید و فشار خانواده اسماعیل مولودی “سمکو”

روز شنبه 7 آبان ماه، نماینده مهاباد در مجلس ، خانوادە اسماعیل (سمکو) مولودی را جهت شکایت علیە یکی از احزاب کُرد تهدید کرده است.

بر پایه گزارشات، جلال محمودزادە، نمایندە مهاباد در مجلس رژیم، طی تماسی تلفنی بە عموی اسماعیل (سمکو) مولودی، یکی از جانباختگان چهارم آبان‌ماە در شهر مهاباد با تهدید از نامبرده خواسته که علیە یکی از احزاب کُرد به عنوان عامل قتل پسرشان شکایت کنند.