کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تهدید معلمان زرآباد به اخراج در صورت عدم شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

گزارشات منتشرشده در روز شنبه 21 بهمن ماه حاکی از آن است که معلمان شهرستان زرآباد در صورت عدم شرکت در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن،از سوی آموزش و پرورش تهدید به اخراج شده اند.

از طریق مدیران مدارس به همه معلمان اعلام شده در صورت عدم شرکت و حضور در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن و نفرستادن فیلم یا عکس خود به مدیر مدرسه،معلم خاطی اخراج خواهند شد.پیشتر گزارش های مشابهی از کنارک و زاهدان نیز منتشرشده بود که معلمان و کارمندان در صورت عدم شرکت در انتخابات و راهپیمایی تهدید به اخراج و کسر حقوق شدند یا نیروهای امنیتی آنها را آزار و اذیت کردند.