کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تهدید به اخراج بیش از ۳۵۰ کارگر خطوط ابنیه فنی کرمان

گزارش منتشرشده روز چهارشنبه 17 خردادماه، از فشار پیمانکار خطوط ابنیه فنی کرمان بر ۳۵۰ کارگر شاغل برای عقد قرارداد جدید خبر داد.

کارگرانی که در استخدام این شرکت پیمانکار هستند،از حدود ده سال پیش که کار خود را در خطوط ابنیه فنی آغاز کرده‌اند،سنوات دریافت نکرده‌اند و برخی مزایای مزدی آن‌ها نیز به دلیل قانونی نبودن قرارداد پرداخت نشده است به همین دلیل کارگران از امضای قرارداد جدید خودداری می‌کنند.در روزهای اخیر فشارهای کارفرما برای انعقاد قرارداد افزایش یافته است اما کارگران تصمیم گرفته‌اند تا وصول مطالباتشان از امضای هر قرارداد جدید بی حقوقی آنان را به دنبال دارد، خودداری کند.این در حالی است که کارگران به دلیل مخالفت با عقد قرارداد جدید از طرف عوامل کارفرما تحت فشار قرار گرفته‌ و به آنها اعلام شده است که در صورت خودداری از امضای قرارداد جدید، اخراج می‌شوند.