کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تهدید امنیت شغلی کارگران آب معدنی داماش

تهدید امنیت شغلی کارگران آب معدنی داماش با گرفتن برگه

روز شنبه 26 خردادماه، کارگران کارخانه آب معدنی داماش از تعویق سه ماهه دستمزد کارگران این کارخانه خبر دادند.

اخیرا کارفرمای بخش خصوصی این کارخانه از کارگران فرم تسویه حساب گرفته بدون اینکه سه ماه حقوق سال جاری آن‌ها را پرداخت کرده باشد.این کارگران با بیان اینکه سالهاست کارگران آب معدنی داماش فاقد قرار داد کار هستند،گفتند: اخیرا کارفرما اعلام کرده کارگران برای تسویه حساب به واحد مالی مراجعه کنند.تعدادی از کارگران با گرفتن یک چک برگه تسویه حساب را امضاء کرده و مابقی از ترس اخراج هنوز اقدامی نکرده‌اند.