کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تهدید اتحادیه‌های کارگری فرودگاه‌های فرانسه به اعتصاب

تهدید اتحادیه‌های کارگری فرودگاه‌های فرانسه به اعتصاب

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه‌های کارگری فرودگاه‌های فرانسه خواستار اعتصاب در روز سه شنبه 19 تیرماه، در فرودگاه‌های پاریس شدند.

اتحادیه‌های کارگری ضمن محکوم کردن «تصمیمات یک‌جانبه رئیس اجرایی برای پرداخت پاداش به برخی از پرسنل» تاکید کردند که دستمزد همه کارکنان باید افزایش پیدا کند. اعتصاب  اتحادیه‌های کارگری فرودگاه‌های فرانسه ، ٩ روز قبل از شروع المپیک پاریس می‌تواند بحران اقتصادی بزرگی به دنبال داشته باشد. انتظار می‌رود در روزهایی که پاریس میزبان المپیک خواهد بود روزانه ۳۵۰ هزار نفر به این شهر سفر کنند.