کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تهاجم ماموران رژیم به مدرسه کودکان کار در کرمان

بنابر گزارشات و تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، روز دوشنبه 9 اسفند ماه، اداره اوقاف کرمان مدرسه آفتاب را که برای آموزش کودکان کار است، با توسل به زور پلمپ کرد.

ماموران اداره اوقاف در حالی که دانش آموزان مشغول خواندن درس بودند، آنها را همراه با معلمانشان به زور و با ارعاب از ساختمان اخراج کردند. قابل ذکر است این مدرسه نزدیک به هشت سال است فعالیت می کند و به مامن و مکانی برای ساختن آینده ای روشن برای کودکان کار کرمان تبدیل شده بود.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah