کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

تنش در مرزهای ایران و کشور آذربایجان

اخبار رسیده حاکی است که طی 24 ساعت گذشته تنش در مرزهای ایران و کشور آذربایجان بالاگرفته و تصاویری نیز از تیراندازی هردو سو در این منطقه نیز منتشر شده است.
طی یک هفته گذشته جمهوری اسلامی همزمان با تمرکز نیرو در مرزهای ایران با اقلیم کردستان، واحدهای نظامی خود را مجهز به توپخانه و سلاحهای سنگین به مرز کشورهای آذربایجان، ایران و ارمنستان منتقل کرده بود. این تحریکات نظامی در شرایطی صورت می گیرد که مانور نظامی مشترک بین کشورهای آذربایجان، ترکیه و پاکستان در جریان است که به نحو معنی داری جمهوری اسلامی از آن کنار گذاشته شده است.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah