کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تلاش برای پرونده سازی جدید علیه فاطمه سپهری

اصغر سپهری برادر فاطمه سپهری روز چهارشنبه 9 خردادماه خبر داد که قاضی شعبه 5 دادگاه مشهد،پرونده خواهرش و همچنین برادارانش حسین و محمدحسین سپهری را برای بازپرس پرونده فرستاده تا اتهام “توهین به خامنه‌ای و خمینی” را به پرونده آنها اضافه کند.

اصغر سپهری گفته است که این اقدام پس از جلسه دادگاه 17 اردیبهشت از سوی قاضی یزدان‌خواه صورت گرفته است.فاطمه سپهری از امضاکنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی است که در آن خواست استعفای علی خامنه‌ای از سمت “رهبری” و تغییر بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.نیروهای امنیتی 30 شهریور 1402 او را در منزل خود در مشهد بازداشت کردند و به زندان وکیل‌آباد انتقال دادند.شعبه یک دادگاه مشهد به فاطمه سپهری،اتهاماتی از جمله “همکاری با دول متخاصم” زد و او را به 18 سال حبس محکوم کرد که با اعمال قانون “تجمیع احکام” 10 سال از آن قابل اجرا خواهد بود.