کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تلاش برای تصویب مخفیانه لایحه حجاب اجباری

برپایه گزارشات منتشر شده، تصویب مخفیانه لایحه «حجاب اجباری» در دستور کار حکومت است.
علاوه بر تدوین قوانین و طرح‌هایی به منظور افزایش فشار بر شهروندان و سرکوب آنان، طرح‌های مالی تشویقی نیز برای طرفداران حکومت و در راستای آنچه ترویج پوشش تحمیلی مدنظر است، وضع می‌شود. در تازه‌ترین مورد، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است تولیدکنندگان لباس‌های «با حجاب» از پرداخت مالیات «معاف»اند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم هم، به تازگی گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند.» تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی است که طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.