کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تقاضای حذف پیمانکار  توسط کارگران پیمانکاری آبفای شوشتر

روز پنجشنبه 20 مهرماه، کارگران شرکت آبفای، به دلیل وضع بد معیشتی  وبد عهدی پیمانکاران خواستار حذف پیمانکار از این شرکت شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، این کارگران سالهاست، زیر نظر پیمانکار در آبفای شوشتر با عناوین شغلی مختلف مشغولند، و در تمامی این سال‌ها پیمانکار در مقام کارفرما به  تعهدات مزدی خود عمل نکرده است.گفتنی است، در نتیجه استمرار این وضعیت دستمزدهایشان پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست،