کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تفهیم دو اتهام جدید به پرونده توماج صالحی

به گفته وکیل توماج صالحی،در جلسه بازپرسی موکلش در روز یکشنبه 1 بهمن ماه،بر اساس دستور دادگاه،دو اتهام دیگر نیز که حتی در کیفرخواست قبلی هم نیامده بود،به توماج صالحی تفهیم شده است.

اتهاماتی که توماج صالحی در پرونده قبلی از آنها تبرئه شده بود،بار دیگر در دست بررسی قرار گرفته و به این ترتیب کیفرخواستی با ١٠ عنوان اتهامی صادر می‌شود.دیوان عالی کشور حکم توماج صالحى را نقض کرده و تصریح کرده بود که پنج اتهام غیرقانونی بوده و حداکثر باید با سه اتهام حکم صادر می‌شد.این وکیل در ادامه با تاکید بر اینکه دیوان عالی رژیم جمهوری اسلامی پرونده را برای رسیدگی و صدور “حکم صحیح” به دادگاه اعاده کرده،نوشت:تأکید هم شده بود که توماج مشمول عفو می‌شود.این وکیل دادگستری دو اتهام جدید را معاونت در بغی (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام) و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت،ذکر کرد.این در حالی است که توماج صالحی بابت هشت اتهامی که داشت در شش اتهام محکوم شد و از دو اتهام “همکاری با دولت متخاصم” و “توهین به خامنه‌ای” تبرئه شده بود.شایان ذکر است که این هنرمند مردمی مجروح است و به درمان نیاز دارد.