کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تغییر قانون مهاجرتی کبک در کانادا

87g

دوشنبه – ۲۷ خرداد – ۱۳۹۸ , 17 – 06 – 2019

87gبه گزارش رسانه‌های کانادا با تصویب قانون تازه، هزاران نفر که بر اساس روند قبلی درخواست مهاجرت کرده بودند و در انتظار پاسخ بودند، باید دوباره تقاضای جدید برای مهاجرت به کبک ارائه دهند. مخالفان این قانون می‌گویند سیستم جدید که تقاضای مهاجرت ۱۸ هزار “کارگر ماهر” را لغو و آنها را مجبور به ارائه درخواست تازه می‌کند، “افراطی و غیر انسانی” است. این لایحه که اکنون به قانون تبدیل شده و حزب راست میانه آن را ارائه داده است، قدرت بیشتری به استان کبک می‌دهد تا خود درباره اعطای اجازه اقامت به مهاجران تصمیم بگیرد.