کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تعویق چند ماهه‌ حقوق کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران

پرداخت حقوق حدود ۲ هزار کارگر پیمانکاری و ۶۸۰ کارگر قرارداد مستقیم شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در استان بوشهر با سوابق ۱۵ تا ۲۰ سال کار ۳ تا ۴ماه به تاخیر افتاده است.

مجموعه شرکت صنایع دریایی ایران صدرا حدود ۲ هزار کارگر پیمانکاری و حدود ۶۸۰ کارگر قرارداد مستقیم دارد که به کارهای تعمیرات کشتی،ساخت سکوهای نفتی و… غیره در سواحل دریای بوشهر مشغول هستند.در این میان حقوق کارگران پیمانکاری 4 ماه و حقوق کارگران قرارداد مستقیم ۳ ماه به تاخیر افتاده است.معوقات حقوقی نیروی کار پیمانکاری این واحد صنعتی در ماه‌های شهریور، مهر، آبان و آذر به تعویق افتاده و آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند مربوط به حقوق مرداد است.همچنین کارگران قرارداد مستقیم این مجموعه پرداخت حقوقشان از مهر ماه به تاخیر افتاده و آخرین دریافتی آن‌ها مربوط به حقوق شهریورماه است که با دو ماه تاخیر آبان ماه به حسابشان واریز شده است.قابل ذکر است که شرکت صدرا به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی در شرایط سختی قرار داده است.علاوه بر معوقات مزدی،بیمه تامین اجتماعی این  کارگران با مشکلاتی روبرو است به صورتی که آن‌ها در دریافت هزینه‌های درمان بیمه تکمیلی خود از شرکت بیمه‌ طرف قرارداد نیز با مشکل روبرو هستند.